grosse still webseite - grosse_still_webseite.jpg

Eltrok Recruitingspot (2018)

Die Sons dahinter

katja - katja.jpg
Katja SeifertProduktionsleitung & Management
matthias - matthias.jpg
Matthias WeinerVisuelle Effekte & IT-Rendering
julian - julian.jpg
Julian BellaSetton & Sounddesign
amr - amr.jpg
Amr Kamel3D-, 2D-Animation & Compositing

Kunde: Eltrok| Aufgabe: Produktion | Produktionsort: Erfurt/Leipzig | Produktionsjahr: 2017 | Veröffentlichung: 2018